Kristallen blir Kirunabornas vardagsrum

LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av Kiruna undan för undan flyttas. Som ett led i flytten av Kiruna finansierar LKAB det nya stadshuset till Kiruna kommun.

Det nya stadshuset, Kristallen är ritat av det danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects som fick uppdraget efter en arkitekttävling. Det är en spännande utmaning att förverkliga tävlingsbidraget med den speciella formen, konstruktionen och arkitekturen

Sett till storlek, funktion och kvalitet i övrigt motsvarar Kristallen det gamla stadshuset. Där håller material, detaljer och byggdelar mycket hög arkitektonisk, hantverksmässig och teknisk kvalitet.

På entréplanet möter besökare en öppen och välkomnande miljö där festligheter, konserter, dans och teater kan äga rum. Det ska vara "Kirunabornas vardagsrum".

Det är viktigt att visa enormt mycket respekt och vara lyhörd. 

Ett konstmuseum ska öppna och bidra till en stämningsfull plats där människor kan mötas, vistas och arbeta omgivna av konst och kultur. Bland de föremål som är bärare av byggnadsminnet och som i någon form återanvänds i det nya, märks till exempel huvudentréns handtag, formade som den samiska trumman, konstverket Kiirunavaara, ryan Soltrumma från Rautas och klocktornet som ska placeras på marken framför Stadshuset.

Utmaningar

Stommen

Både betong- och stålkonstruktionen som Kristallen hänger i. Den cirkelrunda formen med ett tryck i botten som uppgått till 1,3 ton/dm2

Väder

Temperaturer ned till -38 grader. Vinterstormar som omöjliggjort användning av kran

Personal

Kiruna har 18.000 invånare. Som komplement till de lokala resurserna har det rekryterats personal och leverantörer från hela landet samt EU. Som mest har det varit 130 personer med 14 nationaliteter

Arbetsmiljö

Flera språk och kulturer. Grupparbeten, introduktion, skyddsronder, ID06 och fördjupade legitimationskontroller

Logistik

Långa transporter och några av landets högst belägna vägsträckor som ska passeras.

Mer text...

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.