Utbyggnaden av SCAs Östrandsfabrik

Utbyggnaden av Östrands massafabrik utanför Timrå är ett av Sveriges största industriprojekt genom tiderna. Totalt har SCA investerat 7,8 miljarder kronor i fabriken. Peab har haft ansvar för den delen av utbyggnaden som handlat om nybyggnation.

Efter färdigställandet av den nya anläggningen har produktionen mer än fördubblats – från 430.000 ton massa till 900.000 ton massa. Det innebär att fabriken nu kan ståta med världens största produktionslinje för blekt barrsulfatmassa.

Modellen med Partnering har varit en av nycklarna till att projektet lyckats så bra.

Jörgen Eriksson, regionchef Peab

I utbyggnaden av fabriken har Peab haft ansvar för den del som kallats för ”Greenfield” och som till största delen handlat om nybyggnation. Det gör Peab till en central aktör i ombyggnationen av fabriken i Östrand. ”Greenfield” genomfördes genom så kallad Partnering, vilket i korthet innebär att både Peab och SCA visar full transparens och att de båda företagen samarbetat tätt genom hela projektet.

— Vårt samarbete har fungerat mycket bra, och vi som entreprenör har verkligen hela tiden haft samma perspektiv som SCA säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab. När vi tillsammans med SCA utformat de bästa lösningarna för projektet har vi blivit väldigt effektiva. Modellen med Partnering har varit en av nycklarna till att projektet lyckats så bra.

I uppdraget har det ingått att uppföra ett antal nya byggnader inom det befintliga fabriksområdet. Byggnaderna inrymmer renseri, fiberlinje, klordioxidanläggning samt vattenrening.

Utmaningar

Tiden

Den kanske största utmaningen under projektet var tiden. Projektets löptid var totalt endast 17 månader. I detta ingick även projektering och samordning med andra aktörer på byggplatsen. En utmaning som ändå slutade med att projektet överlämnades till SCA en hel månad innan planerad tidplan.

Projektets storlek

Peabs del av detta gigantiska industriprojekt omfattade cirka 700 Mkr borträknat installationer och stomme som upphandlades separat av SCA genom sidoentreprenader.

Säker arbetsmiljö

Allt arbete genomfördes samtidigt som fabriken var i full drift. Arbetsmiljön har hela tiden varit i fokus och stor tonvikt har lagts på planering och arbetsmiljöarbete tillsammans med SCA

Fakta

Uppdrag
Nybyggnad av....

Kund
Komatsu Forest AB

Byggtid
2019-2023

Entreprenadform
Totalentreprenad

 

Kontakt

Lennart Lundgren

Projektchef

Telefon: 0725-33 51 51

Magnus Sjödin

Platschef

Telefon: 0725-33 79 75

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.