Linje- och kabelplöjning

Vi utför totalentreprenader för alla slags mark- och byggnadsarbeten. Vi förlägger starkström, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp. Renhållning, park- och grönyteskötsel, transporter och maskinuthyrning är andra viktiga delar inom vår verksamhet.

Våra välutbildade och erfarna medarbetare bildar ett starkt team som tillsammans har som målsättning att ge uppdragsgivaren miljöriktigt och effektivt utfört arbete.

Vår verksamhet

Fjärrvärme

Vi utför schakt- och byggnadsarbeten för fjärrvärmeanläggningar. Vår specialitet är villaserviser där schakt och återfyllning utförs med minimaskiner av typ kedjegrävare i kombination med runtomsvängande minigrävare och minidumprar.

Bredband

Kompletta bredbandsanläggningar har blivit ett stort verksamhetsområde för oss. Vi markförlägger skyddsrören med den för platsen mest gynnsamma metoden såsom plöjning, kedjegrävning, konventionell schakt eller underjordiska horisontella borrningar. Vi utför även sondblåsning av skyddsrören och blåsning eller floating av fiberkabel.

Starkström

Vi utför kompletta anläggningar för distribution av högspänning <20 kV, liksom lågspänningsanläggningar inklusive väg- och gatubelysning. Markförläggning av kabel utför vi med den för platsen mest gynnsamma metoden, t.ex. plöjning, kedjegrävning eller konventionell schaktning, rörtryckning, hammarborrning eller styrbar borrning.

Transporter

Utöver transporterna i våra egna entreprenader har vi även försäljning och transport av grus, sand och matjord till externa kunder.

Vatten och avlopp

Vi utför schakt och förläggning av vatten och avlopp -allt från större stamledningar till villaserviser. Vi utför även relining av ledningsnät samt montage av ledningar. Schaktfri förläggning genom styrd borrning är också en utmärkt metod som vi kan använda vid framdragning av vatten och tryckavlopp liksom för avlopp med självfall.

Utemiljö

Vi åtager oss skötsel av grönytor och planteringar samt skötsel och service av prydnadsdammar. Vi underhåller lekytor och lekutrustningar.

Kontaktpersoner

Peter Åsberg

Arbetschef

Telefon: 0243-21 77 61

Peter Ågren

Platschef

Telefon: 0243-21 77 65

Anders Salomonsdotter

Platschef

Telefon: 0243-21 77 68

Tomas Hedlund

Platschef

Telefon: 0243-21 77 67
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.