Foto: Peter Steen

Aspö Eko-logi – ett hållbart och ekologiskt boende

På Aspöområdet i Skövde har vi tillsammans med Skövdebostäder utvecklat och producerat ett unikt ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr. Vi har arbetat med hållbara material och metoder samt möjliggjort för hyresgästerna att göra miljömedvetna val.

Aspö Eko-logi är, som namnet skvallrar om, ett natur- och centrumnära boende i samklang med såväl miljö som människors efterfrågan. För att leva upp till ett hållbart boende har hyresgästerna tillgång till elbilspool och lånecyklar, spillvatten återvinns, solenergi producerar varmvatten och el. Matavfallet komposteras till matjord som återvinns i områdets egen köksträdgård dit hyresgästerna har fullt tillträde.

Hållbarhet i fokus

Bostadsprojektet är det första i Sverige som uppnår de tre certifieringssystemen Miljöbyggnad Guld, Svanen samt Passivhus enligt Feby 12. Det innebär bland annat att enbart material som uppfyller de kriterier som ställs av Miljöbyggnad och Svanen har byggts in i husen samt att byggnaderna håller låg energiförbrukning. Fasaderna är i huvudsak av naturmaterial och harmoniserar med naturens färger. Området består av sju punkthus, fem radhuslängor, sju fyrbohus med tillhörande miljöhus, ett stort gemensamt växthus samt en förskola.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.