Södra Älvsborgs sjukhus i Borås byggs om och ut

Tillsammans med Västfastigheter bygger Peab om och till delar av Södra Älvsborgs sjukhus. Hela projektet förväntas stå klart under första kvartalet 2022. Samverkansformen i projektet är så kallad partnering, vilket innebär att beställare och entreprenörer har ett tätt samarbete genom hela projektet.

2016 gav regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen genomförandebeslut för tre stora investeringar i vården på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. ​Nu får infektionsenheten, psykiatrin och laboratoriemedicin på Södra Älvsborgs sjukhus en rejäl upprustning för att kunna möta dagens och framtidens behov inom sjukvården.

Projektet omfattar ombyggnation inom befintliga sjukhusbyggnader samt två helt nya huskroppar. Den preliminära omfattningen är cirka 23.000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 10.000 kvadratmeter ombyggnation. Patientens perspektiv är i fokus, men även att arbetsmiljön för personalen ska vara så god som möjligt. All planering för de nya delarna har skett i samarbete med personalen på Södra Älvsborgs sjukhus.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.