Några av våra projekt

Peab vill vara den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Se några av våra samhällsbyggarprojekt.

Alviks Torn, Bromma

Peab har skapat ett levande, centralt och vattennära bostadskvarter vid Alviks strand i Bromma. Utvecklingen av en industri- och kontorsfastighet blev möjlig genom ett för alla parter givande samarbete där fastighetsägare och kommun involverades.

Arenastaden, Solna

Arenastaden är en av Europas modernaste stadsdelar och rymmer de flesta typer av byggnationer. Här hittar du Sveriges nya nationalarena, Skandinaviens största galleria, 900 bostäder, hotell, kontor och infrastruktur. Unika var för sig – exceptionella tillsammans. Peab har varit aktiva som både delägare, utvecklare och entreprenör.

Foto: Peter Steen

Aspö, Skövde

På Aspöområdet i Skövde har vi tillsammans med Skövdebostäder utvecklat och producerat ett unikt ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr. Vi har arbetat med hållbara material och metoder samt möjliggjort för hyresgästerna att göra miljömedvetna val.

AstaZero, Hällered utanför Borås

I Hällered utanför Borås finns världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

Illustration: Zynka

Bostadsrätter på Gärdet, Stockholm

Projektet Ordonnansen V omfattar nyproduktion av 120 lägenheter uppdelat på två byggnader; ett gathus mot Värtavägen på tolv våningar och ett gårdshus mot Furusundsgatan på fem våningar räknat från markplan.

Foto: Fredrik Lindfors

Drift och underhåll, Stiftelsen Kungälvsbostäder

Verksamheten i en drift- och underhållsverksamhet skiftar beroende på årstider, geografi och på vilket uppdrag kunden ger. Peab Drift & Underhåll har uppdrag i hela Sverige vilket gör att variationen bland uppdragen är stor. Oavsett vilken årstiden eller geografin är så är syftet detsamma – att skapa trivsel och en trygg utomhusmiljö.

Ny sträckning av motorvägen E22 mellan Sätaröd och Vä i Skåne

Peab har fått uppdraget att bygga cirka 16 km ny motorväg. Den nya motorvägen kommer minska trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp, vilket ger en förbättrad boendesituation och ökad framkomlighet.

Fästningspiren i Varberg

Pirhuvudet på Fästningspiren är en viktig vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. Tillsammans med Klöverpiren skyddar Fästningspiren hamnen och kustremsan innanför, samtidigt som den är ett populärt utflyktsmål för fritidsfiskare och badgäster. Då pirhuvudet har omfattande korrosionsskador på stålsponten förstärks det nu i ett omfa...

Husarviksbron, Stockholm

Husarviksbron är en klaffbro för gång- och cykeltrafik över Husarviken på Norra Djurgården i Stockholm. Över Husarviken har en ny öppningsbar bro byggts som en länk mellan det snabbt exploaterande området, Fisksjöäng, på södra sidan och naturområdet, Norra Djurgårdsstaden norr om viken. Bron utgör en viktig förbindelse både för de cyklister som...

Industribyggnader

Med industribyggnader menar vi bl.a. järn- och stålverk, massa- och pappersindustri, lagerlokaler, vänthallar, parkeringshus.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.