Ny sträckning av motorvägen E22 mellan Sätaröd och Vä i Skåne

Peab har fått uppdraget att bygga cirka 16 km ny motorväg. Den nya motorvägen kommer minska trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp, vilket ger en förbättrad boendesituation och ökad framkomlighet.

I projektet ingår bland annat omläggning och nybyggnad av korsande enskilda- och allmänna vägar samt 26 stycken nya broar, där 22 st är betongbroar och 4 st rörbroar.

Det är stort fokus på ytvattendragen eftersom de är skyddsvärdar åt olika organismer som lever i vattendragen.

I projektet används:

  • cirka  800.000 ton grusmaterial
  • 300.000 kvm asfalt
  • 15.000 m3 betong
  • massförflyttning av cirka 700.000 m3 varav 100.000 m3 berg

Uppdraget är en totalentreprenad och startade i januari 2018 och är klar för trafikpåsläpp 2021.

Fakta

Uppdrag
Cirka 16 km ny motorväg, omläggning och nybyggnad av korsande vägar och 26 nya broar.

Kund
Trafikverket

Byggtid
Januari 2018-juni 2021

Entreprenadform
Totalentreprenad

Delaktiga i projektet
Peab Anläggning AB
Peab Grundläggning AB
Peab Asfalt AB
Swerock AB
Cliffton
Lambertsson (kran/rental/TA)

Mer information
Trafikverkets sida om projektet

Går det att gjuta en motorvägsbro på endast 30 timmar?

Se hur det gick till att gjuta hela bron i en fas, utan avbrott. Mer information om gjutningen finns på Swerocks webbplats.

Trafikverkets film om motorvägsutbyggnaden

I filmen beskriver Trafikverket den nya sträckningen av E22 mellan Sätaröd och Vä. Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats.

Den sista av de 26 broar snart klar på nya E22 förbi Sätaröd-Vä i Skåne

Våren 2018 påbörjade Peab byggnationen av en helt ny motorväg E22 mellan Sätaröd och Vä på uppdrag av Trafikverket. Nu pågår arbetet med den sista av de 26 nya broarna som byggts längs nya motorvägen. Den nya motorvägen omfattar totalt 15 kilometer.

Kontakt

Stefan Olsson

Projektchef Peab

Telefon: 0733-37 48 89

Liknande projekt

Trafikplats Marieholm, Göteborg

Ett stort infrastrukturprojekt i fyra etapper, där målet är att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och centrala Göteborg. Så beskrivs Marieholmsförbindelsen som trafikplats Marieholm är en del av.

Norra Länken NL 12, Stockholm

Provisorisk trafikföring under entreprenadtiden med tillhörande omläggningar. Vägöverbyggnad och barriärelement i de nya tunnlarna samt sluttuformning av nya Norrtull.

Foto: Peter Steen

Riksväg 70, Enköping-Simtuna

På uppdrag av Trafikverket har vi byggt om riksväg 70 mellan Enköping och Simtuna till mötesfri väg.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.