Våra tjänster

Vi utför microplöjning, en ny metod för mer kostnadseffektiv fiberförläggning där tidigare kanalisation saknas. Vid behov av småskaliga fibernät, så kallade byanät, kan vi erbjuda ett färdigt koncept.

Transportnät – fiberanslutning mellan två orter

FTTH – vi bygger fibernät och ansluter kunder

  • Växjö (Wexnet ramavtal)

Efteranslutningar – ansluter kunder på befintligt fibernät

  • Halmstad Stadsnät

Kanalisation el – Bygger elnät till elnätsägare

  • Skaftö (Vattenfall)

Drift och underhåll fiber – Underhåller och felavhjälper fibernät

  • Motala stadsnät

Landsbygdsprojekt – Bygger fibernät på landsbygd

  • Kalmar landsbygd (Telia och Kalmar energi)

Fastighetsnät  - ansluter kunder med fiber i flerfamiljsbostäder

  • Ramavtal Kalmar Energi