Vi tar ditt projekt in i framtiden med VR

Idag arbetar vi mycket med Building Information Modelling (BIM) och digitala modeller i våra anläggningsprojekt. Genom att använda VR-teknik lägger vi till ytterligare en dimension.

En av de stora fördelarna med att använda VR-teknik är att man tidigt kan upptäcka eventuella fel i modellen som man inte ser lika lätt på en dator.

Vi arbetar i ett projekt tillsammans med SCA i Sundsvall där vi använder denna teknik och vi ser redan stora fördelar och intressanta effekter.

Exempelvis kan man enkelt se om några avstängningsventiler i en industribyggnad sitter alldeles för högt upp från golvet när man tittar in i fabriken eftersom din kroppshöjd tas med i VR-världen. Man får helt enkelt en förstärkt upplevelse.

Vill du veta mer om Peab och hur vi arbetar med BIM och VR, kontakta Rickard Mårtensson, rickard.martensson@peab.se.