Våra ECO-produkter

41 000 ton mindre koldioxid med biobränslen

Biobränslen istället för fossila bränslen i våra asfaltverk ger en asfalt med hög kvalitet men med mindre klimatpåverkan; ECO-Asfalt. 2020 stod ECO-Asfalt för över 95 procent av Peabs produktion vid stationära verk i Sverige. En koldioxidbesparing på 41.000 ton, eller 31.500 bilar som kör 1.300 mil var.

Slagg istället för cement i klimatförbättrad betong

Betong är idag världens mest använda byggmaterial. I ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen med slagg, en biprodukt från stålindustrin. På så sätt kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent. En väl beprövad teknik som också ger många tekniska fördelar.

Cirkulära material för ett hållbart byggande

ECO-Ballast är tillverkad av återvunna råvaror. Varje ECO-Ballast-produkt är utvecklad för ett visst bygg- och anläggningsändamål och erbjuder likvärdiga egenskaper som en jungfrulig ballast. ECO-Ballast är kvalitetssäkrad och miljö- och hälsodeklarerad. Ett viktigt bidrag till ett hållbart byggande.

Miljöhänsyn i tillverkning bidrar till klimateffektiv bransch

I ECO-Prefab har vi ersatt delar av cement med slagg, vilket sänker koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. Med miljöhänsyn i tillverkningen, armering av återvunnet stål och hållbara transporter är ECO-Prefab en produkt som bidrar till en mer klimateffektiv byggbransch. 

Varje steg viktigt för mer klimatneutral byggbransch

ECO-Stomme skapar nya förutsättningar för att bygga med lägre klimatpåverkan. Med återvunnet stål och klimatförbättrad betong minskar koldioxidutsläppen med upp till 35 procent. Genom klimateffektiv tillverkning, transport och montage bidrar ECO-Stomme till målet om en klimatneutral byggbransch.

Dela det här på: