Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning – Arbetsmiljöveckan

Den årliga Arbetsmiljöveckan genomförs i hela koncernen under vecka 35 och fokuserar på säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Arbetsmiljöveckan är en vecka fylld med aktiviteter som inspirerar, engagerar samt ökar medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser. Tillsammans stärker vi vår säkerhetskultur.

2022 genomförs arbetsmiljöveckan 29 augusti – 2 september.

Årets tema: Belastningsbesvär

Peabs Arbetsmiljövecka har 2022 temat belastningsbesvär. Mest framträdande i byggbranschen är fysiska belastningsbesvär, orsakade av exempelvis tunga lyft eller olämpliga arbetsställningar. Mindre synliga är belastningsbesvär som orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer och som kan yttra sig i form av stress eller annan psykisk ohälsa.

Arbetsmiljöveckan riktar därför i år ljuset mot de mer osynliga faktorerna som kan orsaka ohälsa och sjukdom genom att fokusera på frågor som rör stress, attityder och beteenden på arbetsplatsen. Det är frågor som berör alla, oavsett om man jobbar i produktion eller på kontor.

Arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer är vanliga bland både kvinnor och män. För att uppmärksamma de faktorer som kan påverka den psykiska arbetsmiljön negativt adresserar årets arbetsmiljövecka en uppsjö av olika ämnen. Bland annat kommer vi att prata om ledarskap, det sociala samspelet, konflikthantering, stress och hållbar livsstil. Men vi släpper inte heller helt fokuset på de fysiska belastningsbesvären – under veckan genomförs även bland annat professionellt ledda ergonomigenomgångar.

Vi måste lyfta alla aspekter av hälsa och säkerhet - för ett hållbart arbetsliv!

Dela det här på: