Självklart för de unga

Den yngre generationen som nu etablerar sig på arbetsmarknaden ser mångfald och jämställdhet som en självklarhet.

I Peabskolan arbetar man aktivt med sitt värdegrundsarbete och talar tidigt om normer, jargong och vad som kan vänta eleverna när de tar plats i arbetslivet. I filmen berättar läraren Hesho Salih hur Peabskolan arbetar.

Dela det här på: