Peab Säkerhet

Säkerhetsarbete är inte bara en intern angelägenhet för Peab. Funktionen Peab Säkerhets uppdrag är att förebygga brott, minska skadeverkningar av brott och skapa förutsättningar för trygga arbetsplatser.

Peab Säkerhets uppdrag är att:

  • Förebygga brott
  • Minska skadeverkningar
  • Tillhandahålla tillfredsställande skydd för våra anställda och tillgångar.

I det arbetet samarbetar Peab i projekt med Byggföretagen, Polisen och olika företag, allt i syfte att bidra till ett tryggare samhälle. Peab Säkerhet arbetar med ett systematiskt säkerhetsarbete i ständig förbättring med:

Arbetsplatssäkerhet 

Syftet med arbetsplatssäkerhet är att skapa en trygg arbetsplats för våra anställda genom att förhindra att obehöriga personer befinner sig på arbetsplatsen, förhindra inbrott och skadegörelse och att skapa ordning och reda.

Personsäkerhet

Säkerhet arbetar för att alla på Peab ska känna sig trygga i sin arbetssituation. Den som arbetar i Peab ska oavsett position få omedelbart stöd om han eller hon utsätts för brottslig gärning relaterad till arbetet i Peab.

Affärssäkerhet 

Affärssäkerhet syftar till stöd vid bedömningar av leverantörer och andra affärskontakter. Peab Säkerhet ansvarar för säkerhetsskyddsavtal (SUA) och inom ramen för affärssäkerhet bedrivs även utredningar. Peab arbetar aktivt tillsammans med Byggföretagen för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen. ID06 är ett säkerhetssystem som endast ger behöriga tillträde till arbetsplatserna, ett exempel där Peab är drivande för att öka användandet och nyttan. I Finland använder Peab personkort med skattenummer och i Norge använder vi Byggekort för att veta vilka som får lov att arbeta på våra arbetsplatser.

Krishantering 

Krisorganisationen, som utbildats av MSB (Myndigheten för Säkerhet och Beredskap) tillhandahåller professionellt omhändertagande av drabbade vid till exempel allvarliga olyckor, oavsett om det rör anställda eller tredje man, och samverkar på plats med myndigheter och organisationer.

Exempel på åtgärder som genomförts:

  • Kameraövervakning av kontor och utsatta arbetsplatser som i realtid skickar rörliga bilder och har i flera fall lett till att stölder och inbrott har förhindrats och förövare kunnat gripas.
  • Det egenutvecklade systemet PoFa (Polis- och försäkringsanmälan) innebär att anmälan av stölder och försäkringsfall kan göras direkt på arbetsplatsen och samtidigt till polis och försäkringsbolag. Genom detta höjs anmälningsfrekvensen och förutsättningarna att knyta förövaren till stölden och återfå stöldgodset förbättras.
  • Inom Peab hålls utbildning för att öka kunskapen och förståelsen för hur svartarbete bedrivs och hur vi kan förhindra att oseriösa underentreprenörer anlitas. Peab håller även föreläsningar i branschen, exempelvis för lokala brottsförebyggande råd.

 

Peab intensifierar kampen mot stölder i byggbranschen

Det stjäls verktyg för miljardbelopp på byggarbetsplatser runt om i Sverige varje år. Främst handlar det om handverktyg, men även om förarstyrda maskiner.

Visselblåsning

Peab strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

ID06 i Peab

Syftet med ID06-kortet är att motverka oseriösa företag och deras möjlighet att använda svart arbetskraft. Peab har varit pådrivande för de nya reglerna och är en av initiativtagarna.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.