Nordens samhällsbyggare värnar om människan

För Peab är omsorg om människan en central del av att arbeta hållbart. För oss omfattar området människa allt ifrån externa insatser så som lokala samhällsbyggarprojekt för att stärka unga, till ett internt perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus. Arbetet med att bidra till hållbara villkor för människan tar sin början i vår egen verksamhet.

Medarbetarna är Peabs viktigaste resurs

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Det är de som bygger Peab och vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö – för att på så sätt kunna erbjuda branschens bästa arbetsplats. Läs mer om våra mål här.

Hälsa och arbetsmiljö

Branschens bästa arbetsplats måste vara trygg och säker. Vår målsättning är att ha branschens friskaste medarbetare och vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete. Arbetsglädje och välbefinnande är viktiga faktorer för att kunna göra ett bra jobb. Minst lika viktig är balansen mellan arbete och fritid. Alla medarbetare i Sverige erbjuds aktiviteter inom Peab Fritid, en verksamhet som syftar till att uppmuntra och stimulera en hälsosam livsstil och gemenskap.

Möjlighet att utvecklas                              

För att utveckla Peab och våra medarbetare, arbetar vi aktivt med kompetensutveckling i Peab. Vi har bland annat utvecklat en karriärkarta, där varje medarbetare, oavsett roll, ska kunna hitta sin väg till utveckling och stimulans. Alla ska kunna utvecklas i vårt företag. Vi är extra måna om att utveckla våra medarbetare inom områden som stärker vår förmåga att arbeta hållbart, så som ledarskap, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och etik.

Ett inkluderande, jämställt företag

I Peab arbetar vi aktivt för att vårt företag ska vara inkluderande, jämställt och spegla samhället. Våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och diskriminering. Det är vårt gemensamma ansvar att varje dag värna och säkra nolltoleransen genom att förebygga, förhindra och agera i vardagen. Det handlar om värdegrund och civilkurage. Vi är stolta över vårt aktiva arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling och har det även som ett av våra strategiska mål att andelen kvinnor vid nyrekrytering för kärnkompetenser alltid ska överstiga andelen kvinnor som tagit examen i relevanta utbildningsmarknader​. Läs mer om detta här.

Samhällsansvar med hjärta för de unga

Våra medarbetare kommer alltid först, Samtidigt har vi ett stort ansvar för alla de människor som bor och lever i de samhällen där vi verkar. Peabs samhällsengagemang fokuserar på ungdomar, utbildning, integration, mentorskap och lokalt samhällsbyggande i olika former. Med utgångspunkt i vår kärnverksamhet vill vi bidra till mervärden i lokalsamhällena där vi är verksamma. Genom åren har vi etablerat allt fler projekt och samarbeten där vi gör konkret nytta i de samhällen där vi verkar. 

Examen för eleverna på Inkluderande Bygg i Alingsås

Inkluderande Bygg i Alingsås (IBA) är ett pilotprojekt som syftar till att utbilda och introducera nyanlända till byggbranschen. Efter ett och halvt år i både skolbänk och på praktik på Peabs byggarbetsplatser är det nu dags för examen för de fyra eleverna från olika delar av världen.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Mångfald och jämställdhet

Man måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet – det handlar om affärsmässig överlevnad. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag.

Peabs samhällsengagemang

Peab har ett starkt och äkta samhällsengagemang. Lyssna till vår VD och koncernchef Jesper Göransson och vår hållbarhetschef Maria Hernroth.

Tillsammans gör vi det möjligt

Vi i Peab säger nej till all form av diskriminering, kränkning och trakasserier. Vi har nolltolerans mot diskriminerande jargong, nedsättande skämt och kränkande uttalanden på jobbet.

Foto: Bert Leandersson

Välkommen till oss på Peabskolan!

Vi är en fristående gymnasieskola som utbildar inom husbyggnad och mark- och anläggning.

Sponsring och Peab Life

Peabs engagemang för unga sträcker sig utanför idrottsplanerna och arenorna.

Jobba och utvecklas

I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.