Så skapar vi säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. Inom branschen är enigheten stor – vi måste arbeta tillsammans för att utveckla säkra arbetsmiljöer. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

 Alla på arbetsplatsen ska tänka säkerhet, veta hur de ska arbeta för att undvika risker och bry sig om varandra.

Här berättar skyddsombud, arbetsmiljöchefer, projektchefer och branschföreträdare om vad de tycker krävs för att vi tillsammans ska kunna skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning

Under Arbetsmiljöveckan vecka 35 har hela koncernen fokus på säkra och hälsosamma arbetsplatser. Genom aktiviteter som inspirerar och engagerar ökar vi medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljöpolicy

Peab bygger framtidens hållbara samhälle och för oss är hälsa och säkerhet självklara fokusområden. Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för varje medarbetare.

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Största arbetsmiljöriskerna: Machokultur och ”jag ska bara”

Arbetsmiljö är inte bara regler – det är hur vi använder regler och de hjälpmedel som finns. Vi håller på med en beteendeförändring. Det menar Mattias Ivdal, projektchef inom Anläggning på Peab.

Skyddsombudet bidrar till ett hållbart arbetsliv

− Jag är skyddsombud därför att jag gillar det så otroligt mycket! Så förklarar Robert Torgrimsson varför han tagit sig an det viktiga uppdraget i Peab. Han är ett av företagets många duktiga skyddsombud.

Säker arbetsmiljö: Kommunikation A och O för skyddsombudet

Som skyddsombud måste man våga säga till när man ser att någon gör fel. - Man kan inte bara gå därifrån och låta det vara, menar Karl Paine Huenupi, skyddsombud i Peab.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.