Skyddsombudet bidrar till ett hållbart arbetsliv

− Jag är skyddsombud därför att jag gillar det så otroligt mycket! Så förklarar Robert Torgrimsson varför han tagit sig an det viktiga uppdraget i Peab. Han är ett av företagets många duktiga skyddsombud.

Skyddsombuden bidrar till att arbetsplatserna ska vara bra arbetsplatser där människor kan jobba utan att skadas, slitas ut eller bli sjuka.

Några av de största arbetsmiljöriskerna i byggbranschen utgörs bland annat av maskiner och fallande föremål. Även risker med exempelvis kvarts i form av stendamm har uppmärksammats mer på senare år.

− Stress har också blivit en allt viktigare riskfaktor att ta hänsyn till eftersom tidsplanen idag är så kort i de flesta projekt, berättar Robert.

− Vi måste komma ihåg att vi alla är vårt eget skyddsombud, betonar Robert. Det går inte att slarva med säkerheten och tänka "jag ska bara...".

Det finns allt att vinna på ett gott samarbete mellan platschef, skyddsombud och alla som är på arbetsplatsen.

− Inom Peab har vi väldigt bra resurser och bra material, men det används för lite förklarar Robert Torgrimsson. Det vi behöver jobba mer på är att vi skyddsombud alltid ska bli inkopplade i tidigt skede innan vi sätter spaden i jorden. Då kan vi bidra med vår kunskap och identifiera och åtgärda risker tidigt i processen.

Roberts önskan är att få tid som skyddsombud för arbetskamraternas arbetsmiljö samt att det skall vara högt på agendan. Att alla stannar upp lite extra och tänker till. Han själv är alltid uppmärksam på risker i det dagliga arbetet och anser inte att det är svårt att säga till om han ser någon kollega som tar en onödig risk:

− Nej, jag tycker inte att det brukar vara något större problem. Min uppgift är att värna om alla mina arbetskamrater.

Som skyddsombud är en av de grundläggande uppgifterna att bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett brinnande intresse för uppgiften krävs också, menar Robert.

− Vi behövs! Och jag tycker verkligen om att vara skyddsombud. Jag vill vara delaktig, jag vill utvecklas och vill påverka både min och kamraternas arbetsmiljö.

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Arbetsmiljö och hälsa i fokus på Peab

Under företagets årliga arbetsmiljövecka genomförs dialoger om säkerhet på arbetsplatserna, och 2018 har vi extra fokus på hälsa och friskfaktorer. Peabs chefer besöker minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland för att delta i samtalen.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.