Peab och byggbranschen satsar för att stoppa olyckor

Ny statistik visar att över 6.000 personer skadades i byggbranschen under 2015. För att stoppa olyckorna lanserades initiativet Håll nollan vid branschmötet Årets Bygge den 27 mars. Bakom Håll nollan står Peab och andra stora aktörer.

Håll nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna.

I dagsläget deltar Peab och tolv andra entreprenörer, byggherrar och organisationer som tillsammans representerar en stor del av den svenska byggsektorn. Förhoppningen är att fler ska ansluta sig.

- I nätverket finns alla viktiga aktörer från byggbranschen med. Sannolikt kan samarbetet utkristallisera sig i en branschstandard som innebär färre olyckor, säger Jesper Göransson, Peabs VD och koncernchef.

Ledarskap, kunskapsutbyte och gemensam standard

Grunden för ett bra säkerhetsarbete är ledarskapet och kulturen på arbetsplatsen och därför prioriterat att jobba med för Håll nollan. Andra tydliga målsättningar är att ta fram gemensamma arbetssätt och standarder, liksom att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en viktig parameter i anbudsprocessen. Arbetet kommer att drivas av olika arbetsgrupper.

- Satsningen kommer att bidra positivt till arbetsmiljöarbetet. Genom att dela kunskap och erfarenheter med andra kan vi tillsammans göra branschen säkrare, säger Urban Alm, arbetsmiljöchef i Peab.

Organisationen bakom initiativet Håll nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. VD för organisationen blir Ulrika Dolietis, tidigare arbetsmiljöchef hos Skanska Sverige.

Läs mer om Håll Nollan på deras webbplats.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.