Arbetsmiljön i fokus på Peabs arbetsplatser

Den 29 augusti – 2 september 2016 genomförde Peab sin årliga arbetsmiljövecka. Det är femte året i rad som Peab haft en koncerngemensam fokusvecka om arbetsmiljö.

Jesper GöranssonHuvudfokus ligger på den egna arbetsplatsen:  Vad kan vi tillsammans göra och vad kan jag personligen bidra med för att göra den här arbetsplatsen säker? 

- Arbetsmiljö är ett av de absolut viktigaste fokusområden vi har i Peab, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef. Vi kan aldrig acceptera olyckor på våra arbetsplatser.

Hur kan vi bli ännu bättre inom arbetsmiljöfrågor?

K-G Karlsson- Vi ska vara rädda om oss själva och våra kollegor. Att vara uppmärksam och påtala risker som man ser i vardagen och jobba förebyggande  bidrar till att vi minskar våra olyckor och tillbud. Viktigt att var och en tar ansvar för sin och sina kollegors arbetsmiljö, säger Karl-Gunnar Karlsson, affärsområdeschef inom Anläggning och Industri.

- Under arbetsmiljöveckan möts chefer och medarbetare i dialog på arbetsplatserna, för att ge extra energi till det viktiga säkerhetsarbete som görs varje dag hela året, säger Jesper Göransson.

Minst 500 arbetsplatser kommer att få besök när företagets chefer lämnar kontoren i syfte att skapa dialog och engagemang för arbetsmiljöfrågor.

- Säkerhet och trygghet i vår verksamhet kräver att vi ständigt arbetar med attityder och värderingar. Det är så vi kan få ner olyckstalen i branschen, säger arbetsmiljöchef Urban Alm.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.