Reflektionsdag för säkra arbetsplatser

Den 28 april infaller den internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet. Samma dag genomför vi på Peab för tredje året i rad en koncerngemensam aktivitet då våra produktionsarbetsplatser gör uppehåll i arbetet klockan 10.00.

Peabs reflektionsdag är vårt sätt att sätta extra fokus på frågor kring säkerhet på arbetsplatsen och göra gemensam sak med branschen. Chefer, medarbetare och underentreprenörer samlas på arbetsplatsen och reflekterar tillsammans om säkerhet. Aktiviteten berör produktionsarbetsplatser i Sverige, Norge och Finland.

Arbetsmiljö är ett av de absolut viktigaste områden vi har i Peab och vi ska ha fortsatt högsta fokus på arbetsmiljöarbetet i alla led. Vi kan aldrig acceptera att det sker olyckor på våra arbetsplatser.

Peabs ledning vill sätta säkerhet på arbetsplatserna i centrum genom dialog och personlig reflektion för att minska antalet olyckor.Reflektionsdagen är en dag att fundera extra över hur vi var och en kan bidra till säkerhet på arbetsplatsen.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.