Peab växlar upp tempot för säkrare arbetsplatser

Den 28 april infaller den internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet. Samma dag genomför vi på Peab den andra upplagan av vår koncerngemensamma reflektionsdag på samtliga produktionsarbetsplatser där all verksamhet stoppar upp klockan 10.00.

Då samlas chefer, medarbetare och underentreprenörer för att tillsammans fokusera på hur det lokala arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken – och vad som kan förbättras. Ett tillfälle för alla att komma till tals och särskilt adressera våra ordnings- och skyddsregler på ett jordnära, utvecklande och personligt sätt.

I samband med denna reflektionsdag väljer vi att ytterligare öka fokus på att ha trygga och säkra arbetsplatser.

Konkret innebär det att vi med kraft slår fast att det inte förekommer missförhållanden och orättvisor på varje enskild arbetsplats. Peabs krav är att samtliga arbetsplatser bedriver sin verksamhet i enlighet med Peabs kärnvärden, policys, riktlinjer och självklart enligt gällande lagar och avtal. Vi ska alltid ta ett kvalitets- och säkerhetsmässigt ansvar oberoende av om vi utför arbetet med egen personal – eller via underentreprenörer. Vi har ett moraliskt och etiskt ansvar för samtliga som befinner sig på våra arbetsplatser.

Peabs medarbetare är vår viktigaste resurs. Att ta avstamp i vår egen organisation är en självklar del av vår historia och värdegrund i företaget. Det är först då vi skapar förståelse, delaktighet och viljan att förbättra vårt arbetssätt. Men det räcker inte alltid med engagerade medarbetare – vi måste också göra det väsentligt svårare för oseriösa företag och skapa tydliga och kännbara konsekvenser som skrämmer bort de som söker sig till vår bransch med ont uppsåt.

På torsdag, den 28 april, stannar tusentals medarbetare upp i sin vardag för att samtala kring arbetsmiljö och hälsa – ett tydligt bevis på att den svenska modellen fungerar och att vi trots tuff konkurrens och tidvis hög arbetsbelastning månar om individen. För i slutändan är det den enskilda medarbetaren som får Peab – och vår bransch - att blomstra.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.