Skyddsombud – ett betydelsefullt uppdrag

Till alla skyddsombud: tack för att ni gör ett så bra jobb för allas säkerhet!

Den 23 oktober firar vi Skyddsombudens dag. Det gör vi för att vi vill uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. Vi har många kunniga och engagerade skyddsombud i Peab – och de får gärna bli ännu fler. Uppdraget som skyddsombud är betydelsefullt för att vi alla ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Skyddsombudens dag infaller varje år under EU:s arbetsmiljövecka, som alltid är vecka 43. I år genomför våra skyddsombud extra skyddsronder med fokus på ställningar för att sprida kunskap om detta viktiga område som tyvärr orsakar arbetsskador i branschen.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Arbetsmiljö i fokus på Peab

Arbetsmiljö är ett av Peabs absolut viktigaste fokusområden. Under företagets årliga fokusvecka besöker Peabs chefer minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland.

Skyddsombudet bidrar till ett hållbart arbetsliv

− Jag är skyddsombud därför att jag gillar det så otroligt mycket! Så förklarar Robert Torgrimsson varför han tagit sig an det viktiga uppdraget i Peab. Han är ett av företagets många duktiga skyddsombud.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.