Skyddsombud – ett betydelsefullt uppdrag

Rätten till skyddsombud har funnits i mer än 100 år i Sverige - det är ganska fantastiskt. De behövs och får gärna bli fler. I samband med Skyddsombudens dag som infaller under den internationella arbetsmiljöveckan den 26 oktober uppmärksammar vi skyddsombuden lite extra.

- Det enda man vill är att värna sina arbetskamrater, säger Robert Torgrimsson, ett av Peabs många duktiga skyddsombud.

Uppdraget som skyddsombud är betydelsefullt för en trygg och säker arbetsmiljö. Skyddsombuden bidrar till ett hållbart arbetsliv där människor kan jobba utan att skadas, slitas ut eller bli sjuka. Just det hållbara arbetslivet är tema under EU:s arbetsmiljövecka, som alltid är vecka 43.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Arbetsmiljö i fokus på Peab

Arbetsmiljö är ett av Peabs absolut viktigaste fokusområden. Under företagets årliga fokusvecka besöker Peabs chefer minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.