Kompetensförsörjning genom integration här för att stanna

Peab och branschen behöver framtida medarbetare och nyanlända behöver erfarenhet av svenska jobb. Därför såg Peab det som självklart att vara i 100-klubben tillsammans med Arbetsförmedlingen. Målet var att under en treårsperiod erbjuda 100 nyanlända praktikplats eller jobb.

Under hösten 2015 presenterade regeringen satsningen 100-klubben, ett initiativ där företag gavs möjligheten att med stöd av Arbetsförmedlingen ta emot nyanlända för praktik. Peab var ett av företagen som nappade på förslaget.

– Peab som stor arbetsgivare och samhällsbyggare tar självklart ansvar för en snabbare integration av nyanlända på vår arbetsmarknad. Förutom att vi gör en samhällsinsats som känns viktig och självklar så ser vi också hur positivt detta integrationsinitiativ är för vår kompetensförsörjning, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peab.

Nu är projektet stängt och Peab har totalt tagit emot 102 nyanlända personer via 100-klubben. Av dessa har 42 fått någon form av anställning i företaget. Christer Borkenhagen, ansvarig för 100-klubben i Peab är övertygad om att många av de personer som idag har fått anställning hos Peab skulle haft betydligt svårare att få dessa jobb om inte Peab anslutit sig till 100-klubben. Och det har även utvecklat och stärkt företaget i synen på betydelsen av mångfald.

– Självklart har detta hjälpt oss att se vikten och vinsten av att vi får en ökad mångfald och därigenom faktiskt speglar det samhälle vi vill vara med att bygga, säger Christer.

Maria Hernroth summerar erfarenheterna:

– Visst var det utmanande i början men det är oerhört givande för vår utveckling som företag att vi var en del av 100-klubben. Integration bygger mångfald och vi vet ju att mångfald bygger mer hållbara företag. Kompetensförsörjning genom integration är i Peab för att stanna, säger Maria Hernroth. 

100-klubben startades på initiativ av regeringen hösten 2015 med syfte att skapa möjligheter för fler nyanlända att komma in i arbetslivet och ett antal stora företag är med. Samarbetspartners förutom Arbetsförmedlingen är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Korta vägen. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund.

Avgörande för konkurrenskraften

− I vår nya strategi och affärsplan är kompetensförsörjning en av de stora frågorna, det visar hur viktig den är. Anders Berge är ansvarig för kompetensförsörjning i Peab. Han beskriver hur frågan har lyfts och kommit att bli en övergripande strategisk angelägenhet för hela företaget.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.