Peab engagerar sig i flyktingfrågan

Många människor söker nu asyl i Sverige och Migrationsverket behöver fler boendeplatser. Peab och Migrationsverket har därför tecknat ett hyresavtal om ankomstboende på Ljungbyhed Park i Klippan. Utöver detta tittar Peab på en rad ytterligare aktiviteter för att stötta situationen för ankommande flyktingar.

Peab är en samhällsbyggare och är en aktiv aktör på lokala orter. Utifrån detta perspektiv har företaget bra möjligheter att bistå i situationen runt den stora mängden nyanlända människor till Sverige.

- Vi betraktar det som nu sker och vi vill hjälpa till på olika orter utifrån faktiska behov och bidra till lösningar och hjälp utifrån vårt företags möjligheter. Peab är en samhällsaktör med breda kontaktytor och kan genom en dialog med kommuner, myndigheter och hjälporganisationer agera och stötta utifrån hur situationen utvecklas, säger Jesper Göransson, Peabs VD och koncernchef.

När det gäller de lokaler som hyrs ut till Migrationsverket genomför Peab viss anpassning av lokalerna för ändamålet. Det kan handla om handikappanpassningar eller annat för att underlätta för de ankommande. På ankomstboendet i Ljungbyhed Park upprättar Peab ett kommunikationscenter med drygt 20 datorer med internetuppkoppling så att de ankommande flyktingarna kan komma i kontakt med familj, släkt och vänner samt övriga omvärlden. Att vara på flykt och i ett nytt okänt land är en utsatt situation och genom att öppna upp kommunikationskanaler till omvärlden bidrar vi till en ökad trygghet.

I dialog med hjälporganisationer tittar vi på att etablera bodar för dusch och värme på olika ankomstdestinationer.

Vi är ett företag med över 13.000 anställda och det finns en bred vilja bland vår personal att bistå i den uppkomna situationen. Därför kommer vi att genomföra klädinsamlingar inför den stundande vintern.

Peab kommer också att se över hur företaget kan engagera sig i hjälparbetet på längre sikt utifrån ett integrationsperspektiv. Vi har ett ständigt behov av att tillföra kompetens till företaget och utifrån det vill Peab skapa en dialog med Arbetsförmedlingen, kopplat till alla de människor som kommer till vårt land.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.