Kommunikation viktigt för regionchefen Susanne Hallberg

Byggbranschen är en rolig bransch och Peab är en bra arbetsgivare! Så förklarar Susanne Hallberg varför hon valt att arbeta på företaget i närmare 30 år.

− Jag trivs väldigt bra med Peab och med Peab-andan, säger Susanne. När jag jämför med konkurrenterna här i Umeå så tycker jag att jag kan se att vi är bättre på att samarbeta som ett team - både tjänstemän och hantverkare. Vi färdigställer projekten tillsammans. Den blandade gruppen med både män och kvinnor ger också ett gott arbetsklimat och trevlig stämning.

För Susanne var det självklart med en teknisk utbildning och hon valde fyraårig teknisk linje på gymnasiet. Att det sedan blev byggbranschen var mer eller mindre en slump. Eftersom hon gick direkt från skolan till jobbet som arbetsledare hos Hallström & Nisses, som sedan blev Peab, har hon ingen erfarenhet av andra arbetsgivare, men ser hur viktigt det är att alla ställer upp på företagets värderingar, jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga:

− När det kommer nya medarbetare är det viktigt att de passar in och trivs med att jobba enligt våra kärnvärden,  annars kommer det inte att fungera, betonar Susanne.

Hon har själv prövat på ett flertal roller – som kalkylingenjör, entreprenadingenjör,  arbetschef och nu närmast biträdande regionchef. Hon är stolt över vad hon och kollegorna åstadkommit.

Viktigt med en bra chef

Susanne återkommer flera gånger till att hon anser att Peab är en bra arbetsgivare, en arbetsgivare som månar om sin personal och uppmuntrar den som vill gå vidare och hon pekar på ytterligare en viktig faktor:

− Det är viktigt att ha en bra chef, det har jag haft förmånen att ha hela tiden, säger hon.

Viktigaste egenskaper för en chef, vad är då det för Susanne:

− Det är viktigt att vara öppen och lyhörd, men samtidigt våga ta beslut när det behövs, säger hon. Jag tror på kommunikation och delaktighet mellan alla olika yrkesroller i projektet, även med underentreprenörerna. Rättvis och juste är också bra egenskaper, och det tycker jag att jag själv brukar vara.

Chefsrollen har förändrats nu en del för Susanne när hon går från att leda arbetet i en arbetschefsgrupp i Umeå till att som regionchef täcka in en betydligt större geografi från Gävle till Kiruna:

− Mycket möten blir det!

Då är det tur att Susanne är en positiv person som inte ger upp så lätt.

Mångfald och jämställdhet

Man måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet – det handlar om affärsmässig överlevnad. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag.

Foto: Niklas Forsström, Näringsdepartementet

Nu sätter vi stopp för diskriminering

Peab och en rad andra aktörer har undertecknat en avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp. ”Vi kommer att ta vårt ansvar för att agera så att ingen människa utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen.”

Självklart för de unga

Den yngre generationen som nu etablerar sig på arbetsmarknaden ser mångfald och jämställdhet som en självklarhet.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.