GreenBuilding

Inom EU råder stort fokus på byggnaders höga energianvändning och den effektiviseringspotential som finns. Certifieringen Green Building har tillkommit i syfte att effektivisera energianvändningen för lokaler och bostäder. GreenBuilding drivs av Sweden Green Building Council (SGBC) där Peab är medlemmar.

För att få märka byggnader med Green Building krävs att man för ett nytt projekt kan verifiera att byggnaden är minst 25 % mer energieffektiv än vad byggnormen kräver. När det gäller befintliga byggnader krävs åtgärdsförslag som minskar förbrukningen med minst 25 %.

Att ett projekt får använda Green Building-dekalen borgar för ett offentligt erkännande av arbetet med energieffektivisering och därmed bidraget till att uppnå de europeiska klimatmålen.

Peab har uppfört ett stort antal byggnader som certifierats enligt GreenBuilding och har stor vana att jobba med energieffektiva byggnader.

Läs mer om Green Building på SGBCs webbplats.