Kv Uarda 5

Först ut bland kontorsbyggnaderna i Arenastaden är Kv Uarda 5, en energisnål kontorsbyggnad på 55.000 kvm och cirka 2.000 kontorsplatser åt Fabege med Vattenfall som hyresgäst.

Byggnaden klassas som Green Building. Det kommer att bli en unik byggnad med hög miljövänlighet och låg energiförbrukning.

Ansvarig projektchef: Niklas Nyman.

Vad gör detta projekt till ett hållbarhetsprojekt?

uarda 5 certifieras Miljöbyggnad Guld och Green Building. Den färdiga byggnaden kommer att rymma cirka 2.000 kontorsplatser. Målet för energiförbrukningen är max 50 kWh/m2 per år, vilket är extremt lite. Detta ska uppnås genom användning av beprövad teknik på rätt sätt.

Vad är utmaningen med att bygga hållbart i projektet?

För oss innebär det stor noggrannhet i utförandet av detaljer i klimatskalet samt mer omfattande provning och verifiering av utförandet än i andra projekt.

Vilka är de viktigaste positiva effekterna av hållbart byggande?

Hållbart byggande ger en generell kvalitetshöjning, en nöjd fastighetsägare och hyresgäst samt positiv uppmärksamhet. Dessutom ger det bra referenser för kommande projekt.

Hur upplever medarbetarna det att jobba i ett projekt som fokuserar på hållbarhet?

Alla provningar och verifieringar blir en bekräftelse på att det extra arbete som läggs ner ger önskat resultat och har betydelse för helheten.

Vad är roligast med att jobba med hållbar samhällsbyggnad?

Det är stimulerande att bidra till en bra arbetsmiljö för de personer som ska arbeta här. Sedan är roligt att bygga ett hus med långt tidsperspektiv med så liten energiförbrukning, det känns bra.

Vad tar du med dig härifrån till nästa projekt?

Jag tar framförallt med mig att satsa på mer genomarbetade och granskade detaljlösningar med avseende på köldbryggor och täthet.

Byggtid
2009-2013
Kontraktssumma
ca 850 Mkr
Kund
Fabege AB
Konstruktör
Peab Sverige AB

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.