Energieffektivisering

En stor del av Sveriges energianvändning och därigenom koldioxidutsläpp kommer från byggnader och anläggningar genom exempelvis uppvärmning av bostäder och bilars bränsleförbrukning.

Peab tar ett stort ansvar för att minska dessa siffror. Vi producerar bland annat byggnader med lågt energibehov i driftsfasen; alla Peabs egenregiprojekt ska konsumera mindre energi än vad Boverkets regler föreskriver som maximal nivå. Andra exempel är att Peab anlägger vägar med asfalt som ska reducera fordonens bränsleförbrukning och Peab köper endast miljöcertifierad el i ett avtal med Vattenfall.

Peab tar även ansvar genom att reducera sin energiförbrukning på sina arbetsplatser under produktionsfasen och på sina kontor. L-CTRL är ett energioptimeringssystem framtaget av Peab som kan hjälpa företaget att reducera sin energiförbrukning med upp till 25%.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.