Energismart produktion visar vilka åtgärder som ger resultat

Under hösten 2012 drog Peab igång projektet Energismart produktion. Syftet är att kunna möta samhällets krav vad gäller energibesparande åtgärder och se till att vi föregår med gott exempel.

Energismart produktion fokuserar på att kartlägga vilka energisbesparande åtgärder som verkligen ger resultat i praktiken. Områden där vi i dagsläget kommit längst är inom:

  • uppvärmning och belysning
  • effektiv bränsleförbrukning
  • logistik/körteknik
  • attityder

Målet är att ta fram ett urval av energi- och kostnadsbesparande åtgärder och metoder som sedan kan tillämpas i kommande anläggningsprojekt.

Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan två av Peabs fyra affärsområden, Anläggning och Industri, bedrivs på Asta Zero utanför Borås. Asta Zero ska bli en testanläggning där intelligenta bilar ska provköras. Utvecklingsprojektet pågår parallellt med produktion av testanläggningen.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.