Miljödeklarerad el

Som ett led i att minimera miljöpåverkan är elen som Peab i Sverige köper från Vattenfall miljödeklarerad vattenkraft. Den totala leveransen uppgår till ca 100 GWh per år.

Peab har valt Vattenfalls miljödeklarerade VattenEl EPD som ett tillägg till vårt elleveransavtal. VattenEl EPD är vattenkraft som producerats i enlighet med gällande miljövarudeklaration enligt EPD-systemet. Elen är produktionsspecificerad, med specifika data för hur den producerats och vilken inverkan produktionen har på miljön. Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel. Kunden kan få uppgift om utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och koldioxid för elproduktion

Peab har valt miljödeklarerad el från Vattenfall för att tydligt visa att vi agerar för att minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet.

För våra egenutvecklade flerbostadshus går vi ännu längre! Utöver att de är Svanenmärkta, så använder vi el som är miljömärkt med ”Bra miljöval”!