Innovation

Genom att bidra till innovation, teknisk utveckling och kreativa lösningar som gynnar hela branschen bidrar vi även till den ekonomiska utvecklingen av samhället. Vi driver och deltar i flera utvecklingsprojekt, vi deltar i branschövergripande samarbeten och arbetar i olika konstellationer tillsammans näringsliv, branschaktörer, intresseorganisationer och offentlig sektor för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Inbyggd fuktsensor

Tänk dig en sensor inbyggd i väggen som indikerar om konstruktionen har fuktskador. Det är snart fullt möjligt. Peab är initiativtagare till framtagningen av en folietunn fuktsensor som kan hjälpa fastighetsägare att upptäcka fuktskador i tid.

ECO-asfalt - det klimatsmarta valet

Peabs ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja, en vegetabilisk restprodukt som radikalt minskar klimatpåverkan. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart!

Energioptimeringssystem

För att kunna minska och effektivisera vår energiförbrukning under ett pågående projekt, har Peab börjat använda ett energioptimeringssystem som kallas L-CTRL.

Eco-Paving – energisnåla beläggningar

Eco-Paving är samlingsnamnet för Peab Asfalts miljöanpassade och energisnåla beläggningstekniker för lågtempererad asfalt. Att ta fram hållbara beläggningar som bygger på miljöanpassade och energisnåla tekniker är ett pågående forskningsområde.

Innovationsfrämjande engagemang

Peab engagerar sig i en mängd olika initiativ som främjar innovation inom branschen, några exempel är bland annat genom SGBC, HCS projektet, Sveby och BEAst.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.