Robothunden Buster förhindrar byggfel

Att robothunden Buster går runt själv på en byggarbetsplats är inget att höja på ögonbrynen över. Han är en del i ett SBUF*-finansierat utvecklingsprojekt som Peab driver tillsammans med Centret för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola. Busters uppdrag är att kontrollera att bygget flyter på som det ska.

Utvecklingsprojektet är en uppföljning av ett tidigare projekt där man i projektgruppen identifierade ”uppföljning och informationsåterkoppling” som det område man ser är i störst behov av utveckling när det gäller produktionsautomation.

Själva tekniken består av en kommersiell mobil robot från Boston Dynamics som kan samla in information om arbetet på en byggarbetsplats. Roboten som ser ut som en liten hund kan både navigera självständigt på bygget eller självstyras. Hundens uppdrag är att:

  • Kontinuerligt följa upp vad som faktiskt byggts
  • Validera att byggdelar placerats på rätt plats
  • Arbeta med utsättning av byggdelar.

Målet med robothunden Buster är att han ska hjälpa arbetsplatspersonal och projektledare att enkelt upptäcka fel i tidigt skede. Det underlättar framdrift, precision och planering samt ger minskad stress med färre fel med enklare uppföljning och planering.

Och namnet Buster? Det fick en fjärdeklass på Fäladsskolan i Lund bestämma:

Se filmen om Buster och hur det gick till när skolklassen fick namnge honom här:

Under andra halvåret 2022 ska slutrapport för projektet lämnas in.

*SBUF= Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Kontakt

Andreas Furenberg

Teknikchef, Peab

Telefon: 0733-37 11 00

Roberta - Peabs digitala medarbetare

”Roberta”, vår digitala medarbetare, arbetar sedan en tid med arbetsuppgifter i några av Peabs verksamheter i Sverige och Norge som till exempel redovisning, kund- och leverantörsreskontran samt HR.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.