Kundkrav driver på utvecklingen

− Hållbarhet ur alla perspektiv kommer in på allt fler områden i vår verksamhet, berättar Peter Svensson, chef för Peab bostadsutveckling i Sverige. Vill vi ha smarta och hållbara städer krävs det att vi också bygger smart och hållbart och nu går utvecklingen fort framåt.

Byggbranschen har alltid setts som en konservativ bransch. Men samverkan med kunder och ökande krav, framför allt från allt fler kommuner, bidrar till att driva på utvecklingen på alla områden. För att skapa smarta städer ska hållbarhet i form av säkerhet, kommunikation, infrastruktur och energieffektivitet vävas samman med på vilket sätt vi bygger de levande, attraktiva miljöer vi vill ha nu och i framtiden.

− Det gäller allt från produktionsmetodik till livscykelanalyser, säger Peter. Det är frågor som kommer mer och mer i fokus vilket märks av i våra kontakter med beställare och andra intressenter.

Klimatsmart i Malmö

Kvarteret Tor i Hyllie är ett bra exempel på hur många aktörer tillsammans kan arbeta för att utveckla en stad. Hållbar stadsutveckling kräver att den som bygger bostäder kan göra det i samverkan med andra samhällsfunktioner som till exempel skolor. I ett starkt växande Malmö är det extra viktigt att säkerställa såväl social som ekologisk hållbarhet i de nya områden som byggs. 

− Tack vare ett nära samarbete mellan kommun, energibolag och oss i byggbranschen ser vi Hyllie utvecklas till en tät, grön och funktionsblandad stadsdel, understryker Peter Svensson.

Kvarteret Tor är en viktig pusselbit. Här kommer att finnas bostäder av olika slag för människor i olika livssituationer. Lokal service och goda kommunikationer i närheten förenklar vardagen och innovativa lösningar håller energiförbrukningen nere.

Kundkrav driver på utvecklingen

Många kommuner vill profilera sig på hållbarhetsområdet och ställer nu fler och tuffare krav på utvecklare och entreprenörer.

− Det är bra tycker jag, säger Peter, det gör oss bättre hela tiden och inte minst får vi ett mer hållbart samhälle. Stora beställare som exempelvis Trafikverket ställer ökade krav på bränslet i våra maskiner, att arbetsmiljön är säker, hur våra tillverkningsprocesser ser ut och mycket annat.

Peter efterlyser mer enhetliga krav över hela landet och tycker att alla skulle tjäna på att inte varje kommun skapar sina egna. Det skulle kunna bidra till en ännu snabbare utveckling av effektiva och hållbara lösningar som skulle kunna återanvändas.

− Vi i Peab har en god lokal förankring och kännedom om de lokala marknaderna som gör att vi ändå kan anpassa varje projekt efter de behov som finns just där, förklarar Peter.

Flerbostadshus Svanenmärks

Efter sommaren lanserar Peab Svanenmärkning av flerbostadshus i nya projekt.

− Vi ser en ökad efterfrågan kring certifiering från kommuner, berättar Peter. Det är en väg att kunna erbjuda människor en sund inomhusmiljö. Svanen är en välkänd certifiering som ställer höga krav på kvalitetsstyrning, inomhusmiljö och att huset ska ha så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. I andra typer av projekt inom fastighetsutveckling arbetar vi med andra certifieringar, exempelvis BREEAM.

Peter Svensson ser ljust på utvecklingen i branschen och hur man kan bidra till ett hållbart samhälle: − Vi menar att det bör finnas ett minst 50-årigt tekniskt perspektiv på nyproduktion av bostadsrätter för att skapa ett hållbart och långsiktigt byggande.

Ett litet orosmoln är dock regeringens mål om 700.000 nya bostäder till 2025:

− Det finns alltid en risk att det byggs för mycket och för fort. Men vi kommer inte att släppa på våra kvalitetskrav. Vi ska bygga hus som håller länge, vara noga med vilka underentreprenörer vi anlitar och skapa andra förutsättningar som hjälper oss att hålla den linjen.

− Alla parter i samhället måste ta ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det är bra att branschen tänker på hållbarhet i ett längre perspektiv. Kommunerna måste också driva frågan om att det kan byggas både billigare och hållbara bostäder.

Peter Svensson

Chef för Peabs bostadsutveckling

Nyfiken på framtiden?

Idag formar vi det samhälle vi och våra barn och barnbarn ska leva i om 20, 50 eller kanske 100 år. Därför måste vi som arbetar med samhällsbyggnad ställa oss frågan idag vilket samhälle vi vill ha i morgon. Genom att ta aktiv del i forskning och testa innovationer i verkligheten kan vi få lärdomar som hjälper oss att skapa goda livsmiljöer för...

Läs mer om hållbara initiativ inom Peabkoncernen här nedan

ECO-asfalt

Peab Asfalt satsar på tillverkning av asfalt som framställs av koldioxidneutralt biobränsle.

Socialt engagemang

Tillsammans med Robert Dicksons stiftelse bygger Peab 126 nya lägenheter på Kryddhyllan i Gårdsten.

Recycling

Avfallshantering och återvinning I en bransch som står för 30 procent av landets totala engergiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energiförbrukning

I Peab arbetar vi hållbart

Genom att vi arbetar hållbart, ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden för våra intressenter skapas.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.