Ny syn på restprodukter - från avfall till resurs

Bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder restprodukter. Att minska detta är en stor och viktig utmaning.

Peabs målsättning är att ha en så materialeffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, dels genom att minska uppkomsten av avfall, dels genom att ta tillvara och återanvända det som är möjligt.

Vi lägger stor vikt vid att implementera synen att det som är restprodukter för en part mycket väl kan vara råvaror i en annan bransch. Då pratar vi inte längre om avfall utan om resurser och resurshantering, säger Jessica Fredriksson, utvecklingsingenjör i Peab.

- Resurshantering är inte bara något vi pratar om ute på bygget utan det måste man beakta i alla processer, som i inköp eller produktionsförberedelser, påpekar Jessica Fredriksson.

Samarbeten med övriga aktörer längs värdekedjan och i branschen är grundläggande för att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning

Mätning och uppföljning ger resultat

Nyckeln till att framgång, och att Peab har kommit en bit på vägen, är mätning och uppföljning. Många av Peabs projekt klarar sorteringsmålen med god marginal tack vare nationella avtal med två avfallsleverantörer. Leverantörerna hjälper till med planering av avfallshanteringen samt utbildar och informerar personal.

Avfallsstatistik presenteras i varje projekt och alla uppgifter samlas i en gemensam databas som gör det möjligt med uppföljning på affärsområdes- och koncernnivå.

- Det man kan mäta blir av, säger Jessica. Har man nyckeltal kan man börja sätta mål som sedan kan följas upp. Då kan vi även se var vi behöver sätta in resurser eller se över rutinerna och på så vis utvecklas och ta fram nya arbetssätt om så krävs.

Aktuellt just nu är bl a utveckling av ett nytt statistikverktyg samt cirkulära flöden där exempelvis gipsspill kommer återföras till Peabs centrala gipsleverantör. Av detta gör de nya gipsskivor.

- Det är ett stort projekt med potential att bli banbrytande. Leverantörssamarbetet väldigt viktigt! Det är tillsammans med dem som vi har lyckats få till den transparens som är så viktigt för lyckosamma och hållbara affärer, avslutar Jessica.

Exempel på avfall

  • Fyllnadsmassor
  • Trä
  • Skrot och metall
  • Gips
  • Slam
  • Papper

Fler fördelar med bättre avfallshantering

Materialeffektivisering bidrar även till att minska koldioxidutsläppen då såväl tillverkning av material som avfallshantering kräver energi.

Jessica Fredriksson

Utvecklingsingenjör i Peab

Nyfiken på framtiden?

Idag formar vi det samhälle vi och våra barn och barnbarn ska leva i om 20, 50 eller kanske 100 år. Därför måste vi som arbetar med samhällsbyggnad ställa oss frågan idag vilket samhälle vi vill ha i morgon. Genom att ta aktiv del i forskning och testa innovationer i verkligheten kan vi få lärdomar som hjälper oss att skapa goda livsmiljöer för...

Läs mer om hållbara initiativ inom Peabkoncernen här nedan

ECO-asfalt

Peab Asfalt satsar på tillverkning av asfalt som framställs av koldioxidneutralt biobränsle.

Socialt engagemang

Tillsammans med Robert Dicksons stiftelse bygger Peab 126 nya lägenheter på Kryddhyllan i Gårdsten.

Recycling

Avfallshantering och återvinning I en bransch som står för 30 procent av landets totala engergiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energiförbrukning

I Peab arbetar vi hållbart

Genom att vi arbetar hållbart, ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden för våra intressenter skapas.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.