Så utvecklas entreprenören av kundens höga ambitionsnivå

För några år sedan fick de statligt ägda bolagen, däribland gruvbolaget LKAB, ett tydligt direktiv från sin ägare. De skulle bli föredömen för hållbarhetsarbetet i alla svenska bolag och bidra till att driva på den utvecklingen.

Det statliga direktivet innebär än större fokus på hållbarhetsarbete både för LKAB och för LKAB:s leverantörer.

− Det innebar att vi själva fick börja med att se över våra processer och arbetssätt för att sedan under våren 2015 kunna introducera det här nya arbetssättet för våra leverantörer, berättar Mats Stålnacke som är chef för support och hållbara inköp på LKAB.

Utifrån bolagets egen uppförandekod och värderingar och globala överenskommelser som FN:s Global Compact utvecklade LKAB en uppförandekod även för sina leverantörer. De tog fram praktiska tillämpningar, utvecklade en arbetsprocess och startade en dialog med leverantörerna för att skapa en förståelse för varför LKAB nu skulle komma att ställa tydliga krav på hållbarhet. Arbetet ska också följas upp regelbundet.

− Att genomföra leverantörsuppföljningar så kallade, hållbarhetsaudits kan lätt uppfattas som en negativ och betungande process, säger Mats Stålnacke. Men vi är tydliga med att vårt syfte är att hjälpa våra leverantörer att utveckla sina processer att bli ännu mer hållbara. Vi lägger särskilt fokus på arbetsmiljö, miljö, etik och mänskliga rättigheter och gör riskbedömningar, tittar på utvecklingsområden samt "stöttar" våra leverantörer med framtagandet av handlingsplaner.

Utvecklande för både beställare och kund

På uppdrag av LKAB bygger Peab bland annat det nya stadshuset i Kiruna och Urban Keskitalo, utvecklingschef i affärsområde Bygg, är positiv till hur samverkan med LKAB bidragit till att utveckla det egna arbetet:

− Att ha en tydlig kund med så hög ambitionsnivå gör att inte bara det enskilda projektet blir bättre och mer hållbart utvecklat. De lärdomar vi gör när vi får möjlighet att arbeta så konkret och verklighetsnära utvecklar hela vår verksamhet och vårt eget hållbarhetsarbete.

Mats Stålnacke påpekar att även LKAB lär genom samarbetet i leverantörsuppföljningarna, inte minst eftersom byggbranschen är en så komplex bransch. De får kunskaper som de kan tillämpa vid andra inköp, som hur de kan säkerställa att leverantörsuppförandekoden efterlevs genom flera led av underentreprenörer.

− Målet är ju faktiskt att vi genom det här arbetet totalt sett ska bidra till en bättre och mer hållbar värld!

− Peab har visat stor förståelse och ett stort intresse för att samarbeta kring hållbarhetsfrågorna, understryker Mats Stålnacke. Det märks att frågan har fått fokus högt upp i ledningen.

− Omvärlden kräver ett hållbart byggande och en hållbar samhällsutveckling, det måste alla aktörer leva upp till idag. Ett fungerande hållbarhetsarbete utformas inte vid ett skrivbord, utan direkt i verksamheten. Det är det vi ser resultatet av här, avslutar Urban Keskitalo.

Mats Stålnacke

Chef för support och hållbara inköp på LKAB

Urban Keskitalo

Utvecklingschef i affärsområde Bygg på Peab

Nyfiken på framtiden?

Idag formar vi det samhälle vi och våra barn och barnbarn ska leva i om 20, 50 eller kanske 100 år. Därför måste vi som arbetar med samhällsbyggnad ställa oss frågan idag vilket samhälle vi vill ha i morgon. Genom att ta aktiv del i forskning och testa innovationer i verkligheten kan vi få lärdomar som hjälper oss att skapa goda livsmiljöer för...

Läs mer om hållbara initiativ inom Peabkoncernen här nedan

ECO-asfalt

Peab Asfalt satsar på tillverkning av asfalt som framställs av koldioxidneutralt biobränsle.

Socialt engagemang

Tillsammans med Robert Dicksons stiftelse bygger Peab 126 nya lägenheter på Kryddhyllan i Gårdsten.

Recycling

Avfallshantering och återvinning I en bransch som står för 30 procent av landets totala engergiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energiförbrukning

I Peab arbetar vi hållbart

Genom att vi arbetar hållbart, ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden för våra intressenter skapas.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.