En praktiktid som ger mersmak

I december 2017 påbörjade Abbas Jafari praktik på Peabs projekt Lidåker i Lidköping. Det var en gemensam satsning mellan Peab, AB Bostäder och Arbetsförmedlingen som visade sig väldigt lyckad. Nu har Abbas praktik omvandlats till en yrkesintroduktionsanställning.

- Det har fungerat väldigt bra. Abbas är ambitiös, engagerad och suger i sig kunskap. Precis de egenskaper vi vill ha i arbetslaget, säger Fredrik Gustafsson, biträdande arbetschef.

 - Vi har också hela tiden haft ett bra samarbete med löpande dialog och avstämningar med AB Bostäder och Arbetsförmedlingen, vilket har varit en förutsättning för att möjliggöra praktiken.

På arbetsplatsen är Abbas en uppskattad medarbetare, både platschef Urban Sjöström och lagbas Robin Andersson säger att han är en engagerad person som inte bara lärt sig arbetet fort utan även har haft en bra språkutveckling under praktiktiden. Urban påpekar att den här typen av praktiksamarbeten är viktiga för att integrera nyanlända i branschen:

- Vi behöver verkligen ta till vara på möjligheten att välkomna både APL-elever (APL - arbetsplatsförlagt lärande) från gymnasieskolorna och vuxenpraktikanter från Arbetsförmedlingen. Under de kommande åren är det många äldre kollegor som går i pension. Genom att forma yngre förmågor under praktik och sommarjobb står vi bättre rustade vid generationsväxlingen. Visar man gott engagemang och vilja att lära under sin praktik har man goda möjligheter till anställning efter praktiktidens slut.

Abbas har bott i Sverige i ungefär två år. Han bor tillsammans med sin fru och deras ett år gamla dotter i en av AB Bostäders lägenheter i Lidköping. Han trivs väldigt bra i projektet och menar själv att jobbet är värdefull för hans språkutveckling och integration:

- Jag älskar att snickra och är jätteglad för möjligheten att utbilda mig till snickare genom det här programmet.  I Afghanistan arbetade jag också som hantverkare men byggandet ser inte likadant ut där som här. Med anställningen på Peab har jag möjlighet att försörja mig och min familj och lära känna många bra människor.

Biträdande arbetschef Fredrik vill skicka en hälsning till branschkollegor att våga satsa på praktik för nyanlända. Han menar att det är en enorm möjlighet som berikar arbetsgruppen, men att det också är ett sätt att ta ansvar för hur samhället ser ut.

- Jag ser det som en självklarhet att bidra till att få in nyanlända på arbetsmarknaden säger Fredrik.

- Vi behöver engagera oss och välkomna människor med olika bakgrund och historia för att kunna leva upp till Peabs vision om att vara Nordens samhällsbyggare.

Arbetslaget på projektet Lidåker har välkomnat Abbas på bästa sätt och sett till att han har blivit en del i gänget. Sedan 1 april i år är Abbas anställd på Peab under en yrkesintroduktionsanställning, på sikt kommer den att leda till ett yrkesbevis och att Abbas kan bli anställd som fullavlönad yrkesarbetare. 


På bilden från vänster; Mårten Ryan Arbetsförmedlingen, lagbas Robin Andersson, bitr. AC Fredrik Gustafsson, Abbas Jafari, Kenneth Blad Arbetsförmedlingen, Therese Axen AB Bostäder, platschef Urban Sjöström

Faktaruta - Abbas resa i Peab

  1. Praktik i tre månader genom Arbetsförmedlingen
    Samordnad och betald genom Arbetsförmedlingen med kontinuerlig uppföljning och avstämning.
  2. Yrkesorienteringspraktik i två månader
    Anställd genom Peab med en individuellt anpassad plan för praktiktiden. Peab har tagit över ansvaret för utveckling och lön.
  3. Yrkesintroduktionsanställning från 1 april och sex månader framåt. Anställd genom Peab inom ramen för en yrkesintroduktionsutbildning som leder till ett yrkesbevis. 15-25 % utgörs av utbildning och resterande tid är yrkespraktik.
  4. Efter sex månader blir Abbas anställd som lärling och ska arbeta 5.800 timmar för att få sitt yrkesbevis

Små steg i vardagen skapar förändring

För en modern samhällsbyggare är det en självklarhet att ta ett samhällsansvar som sträcker sig längre än affären. För Peab är det sociala, lokala ansvarstagandet en del av ett närproducerat samhällsbygge.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.