Ömsesidigt lärande och integration i Örebro

Byggprojektet Citypassagen i Örebro har blivit plattform för möten, inkludering och integration. I det sociala projektet Samspelet möts ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund, Peabs medarbetare och fastighetsbolaget Castellum för att lära av varandra.

Det är Peab, Castellum och Örebro läns idrottsförbund som tillsammans vill skapa förebilder och ge möjligheter till utbildning, praktik och idrottsaktiviteter i området Oxhagen/Varberga.

- Det är viktigt att näringslivet föregår med bra och konkreta exempel för att visa att det finns möjligheter att ta klivet från utanförskap till att vara en aktiv medborgare i samhället.  Vi visar att det finns öppningar, att individen själv har initiativet och kan skapa positiv förändring, säger Magnus Nilsson, arbetschef i Peab.

Samspelet är helt rätt namn på projektet tycker Magnus.

- Vi från vår sida bidrar genom studiebesök, föreläsningar och möten med våra medarbetare, samtidigt som de unga i området vid rundvandringar presenterar området för oss. Det ger förståelse för hur det är att leva och växa upp i ett utanförskapsområde, berättar Magnus.

Ledarträning genom idrottsaktiviteter

Hittills har man hållit två föreläsningar och arrangerat ett antal idrottsaktiviteter under skolloven för ungdomarna i området. Totalt har över 700 ungdomar mellan 4-15 år deltagit och testat olika idrotter, t ex dans, boxning, fotboll och pingis. Under tiden har ett tiotal unga frivilligt tagit på sig rollen som ledare under aktiviteterna.

- De har då fått en ledartröja som de är mycket stolta över att få bära, och har sedan i samband med en föreläsning presenterat sig själva och vad arbetet som ledare betytt för dem.

Magnus menar att det är lite för tidigt att tala om specifika lärdomar man gjort i projektet:

- Vi har ännu inte gjort någon första utvärdering, men det jag hittills har fastnat för är drivkraften hos många jag träffat och stoltheten över det nyvunna ledarskapet hos de som axlat den rollen.

Som råd till andra som funderar att gå in i liknande projekt säger Magnus:

- Sätt av extra pengar i projektet, skaffa en projektledare som håller ihop det och skapa en styrgrupp som driver det hela framåt. Har man kontakter i idrottsrörelsen är det inte fel att ta hjälp därifrån.

Ringar på vattnet

Det är mycket på gång inom ramarna för Samspelet: närmast väntar praktikplatser på bygget och i anslutning till projektet. Under sommaren blir det fotbollsturnering i samband med musikfestivalen VOX och till hösten fler föreläsningar. De boende i området kommer i sin tur bjuda in till gemensamma matlagningskurser där man totalt planerar för ett tiotal tillfällen. Om detta slår väl ut finns tankar på att samla recepten och information om ursprungsländerna i en receptbok.

Syftet är också att väcka intresse för att jobba inom bygg- och fastighetsbranschen, därför planerar man ett studiebesök för högstadieelever samt byggintresserade äldre på byggprojektet.

- Då kommer studievägledare och personalfunktionen delta, samt platsledningen, som får informera om bygget, hur vi planerar och om olika moment i produktionen. Vi får också chansen att förklara hur det är att arbeta i byggbranschen och om vilka olika yrken och karriärmöjligheter som finns.

Samspelet ska pågå under Citypassagens byggtid fram till april 2019.

Mer information om Citypassagen

Citypassagen blir en flexibel kontorsfastighet med plats för 1.000 arbetsplatser på 15.000 kvadratmeter intill resecentrum i Örebro.

Citypassagen blir en miljöbyggnad vilket innebär att vi tar särskild hänsyn till miljön i valet av byggmaterial och energi. Fasaden kommer att förses med solpaneler. Fastigheten försörjs med grön el, förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla. Peab är totalentreprenör. Inflyttning 2019.

Se projektet Citypassagen växa fram >>

Små steg i vardagen skapar förändring

För en modern samhällsbyggare är det en självklarhet att ta ett samhällsansvar som sträcker sig längre än affären. För Peab är det sociala, lokala ansvarstagandet en del av ett närproducerat samhällsbygge.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.