Unga stimuleras i entreprenörskap och innovation

De flesta skolor skulle vilja ha mer kontakt med företag och näringsliv. Med konceptet Proffsmentor har Peab öppnat dörren för högstadieelever i ett samarbete som stimulerar innovation och hållbar utveckling. I slutet av maj var det dags för ”examen”.

Det var en förväntansfull stämning i rummet när 14 elevgrupper från Östra skolan i Malmö skulle presentera sina innovativa idéer om en hållbar framtid för representanter från Peab och Peabskolan.

– Det här är ett riktigt spännande projekt som också är väldigt värdefullt för oss som företag, berättar Alexandra Johansson som är vd på Peabskolan och ansvarig för projektet. Det är ett win-win-upplägg där vi bjuder på vår kunskap och våra erfarenheter samtidigt som vi möter många ungdomar och tar del av deras idéer och funderingar kring framtiden. Vad är de intresserade av och vad är viktigt för dem?

Nytt upplägg

Proffsmentor 2018 innebär att åttondeklassare under tre tillfällen har träffat representanter från Peab. Mötena har skett både på skolan och hos Peab, i samarbete med Mentor Sverige.

– Det är positivt att ta del av varandras miljöer, understryker Alexandra.

Under de tre träffarna diskuterades vad entreprenörskap är, samtidigt som man funderat kring innovation och hållbar utveckling under rubriken ”Vill du bli framtidens innovatör?”.

– Utgångspunkten är samhällsbyggarperspektivet. Vi har pratat om förebilder som tänkt nytt, varför samhällsnytta är viktigt både för Peab och för samhället i stort.

Idéer för ett hållbart samhälle

Syftet har varit att eleverna ska få testa på att arbeta målinriktat och samarbeta i grupp kring en uppgift som presenteras för Peab och Peabskolan. Det viktiga är att utveckla idéer som kan bidra till ett hållbart samhälle.

– De har haft fria händer, så några presenterade en app som ska hjälpa dig som privatperson att både få kunskap och hålla reda på din egen miljöpåverkan (lite som en stegräknare fast för miljöpåverkan), andra förslag handlade om olika miljöhus, skola för hemlösa med mera, säger Alexandra Johansson.

Bland bidragen utsågs vinnare – fyra grupper fick biobiljetter som pris. Vid bedömningen utgick arbetsgruppen/juryn, som bestod av Kim Kulstad, Jesper Göransson, Hesho Salih, Henrik Palm och Alexandra Johansson, inte bara från själva innehållet utan också hur väl grupperna lyckats samarbeta och med att presentera sin idé.

Alexandra är mycket positiv så här med slutträffen i färskt minne:

–  Dialogerna har varit bra genomgående och det var ett väldigt roligt gäng. På första träffen blev givande diskussioner om begreppen entreprenörskap och innovation och vi gjorde också en övning kring kreativt tänkande. På andra träffen låg fokus på presentationsteknik och sedan har de fått jobba på egen hand med sitt idéarbete mellan träffarna. Det var fantastiskt att ta del av allas fina idéer i slutpresentationerna! Eleverna var verkligen medvetna, innovativa och engagerade, det bådar gott för framtiden.

Små steg i vardagen skapar förändring

För en modern samhällsbyggare är det en självklarhet att ta ett samhällsansvar som sträcker sig längre än affären. För Peab är det sociala, lokala ansvarstagandet en del av ett närproducerat samhällsbygge.

Ömsesidigt lärande och integration

Byggprojektet Citypassagen i Örebro har blivit plattform för möten, inkludering och integration. I det sociala projektet Samspelet möts ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund, Peabs medarbetare och fastighetsbolaget Castellum för att lära av varandra.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.