Rekrytering

Intresserad av att jobba i Peab? Kanske har du hittat ett jobb under Lediga jobb som passar din profil. Du delar våra värderingar om att vara jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Nu undrar du hur det går till att få jobbet.

För oss är det lika viktigt att Peab är rätt för dig som att du är rätt för Peab. Vi vill ha rätt person på rätt plats och att du som söker ska få en så rättvis bild av oss som möjligt. Därför följer vi en fastlagd process vid våra rekryteringar.

Så här går det till

Behovsanalys

Vi bedömer behovet av ny kunskap och kompetens hos medarbetarna samt behovet av rekryteringar utifrån de kommande förändringar vi ser för Peab.

Kravprofil

Vid varje rekrytering tar vi fram en kravprofil som innehåller formella krav, kunskaper, erfarenhet och kompetenser.

Annons

Vi annonserar lediga tjänster här på peab.se och vid behov även i andra kanaler.

Intervju

Om ansökan matchar kravprofilen kallar vi till intervju. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad intervjumetodik, i en del roller genomför vi två intervjuer. 

I vissa rekryteringar kompletterar vi intervjun med en personlighetsprofil (självskattning) och/eller färdighetstest.

Intervjutips

För oss är det lika viktigt att Peab är rätt för dig som att du är rätt för Peab. Vi vill ha rätt person på rätt plats och att du som söker ska få en så rättvis bild av oss som möjligt. Intervjun är ett tillfälle att lära känna varandra.

  • Var påläst och konkret
  • Tänk igenom vad som är dina styrkor och dina utvecklingsområden
  • Ge konkreta exempel på din anställningsintervju
  • Ställ frågor
  • Slappna av

Referenstagning

Om du går vidare som slutkandidat, är en del i vår helhetsbedömning att ta referenser från tidigare arbetsgivare.

Urval och anställning

Vår slutliga bedömning av vem som ska erbjudas jobbet görs utifrån resultaten av intervjuer, referenstagning och eventuella personprofiler. Alla kandidater som intervjuats får en muntlig återkoppling, resterande får ett besked via mail. En viktig faktor är att den som erbjuds tjänsten delar våra kärnvärden. Det är viktigt att Peab känns rätt för dig. Om allt stämmer så välkomnar vi dig som ny medarbetare i Peab.