Brist på arbetskraft kräver omfattande satsning på utbildning

Idag har sju av tio medlemsföretag i Byggföretagen svårt att hitta rätt utbildad personal. Det gäller såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Bara åldersavgångar gör att det behövs 50.000 nya medarbetare de kommande fem åren.

Att det redan idag är brist på arbetskraft och att byggföretagen har svårt att rekrytera kan i förlängningen utgöra ett problem, inte bara för byggbranschen, utan för hela samhället. Det menar Catharina Elmsäter-Svärd, vd för branschorganisationen Byggföretagen. 

− Vi ser stora affärsmässiga risker för våra medlemsföretag när bristen på arbetskraft leder till svårigheter att växa och ta jobb som följd av att man inte kan rekrytera. Det gör att projekt försenas och fördyras, förklarar Catharina Elmsäter-Svärd och fortsätter:

− Sverige behöver rustas för 11 miljoner invånare och då behövs många nya bostäder, vägar, förskolor och sjukhus.

Om byggsektorn fortsätter växa i samma takt som 2005-2015, då den ökade med omkring 100.000 medarbetare, skulle det framöver behövas 20.000 nya medarbetare per år. Då måste det till nya lösningar, för utbildningsväsendet klarar bara drygt hälften.

Vill se nya utbildningssatsningar

− Ska vi attrahera fler och rätt personer måste vi påverka politikerna. De behöver rikta resurser till högskoleutbildningar som är kritiska för samhällsbyggandet, som högskoleingenjörer och lantmätare.

Byggföretagen saknar anslag som riktas mot bristyrken i privat sektor och vill gärna se öronmärkta medel för YH utbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik och att yrkesvux kan etableras inom yrkesprogram som bygg och anläggning, el och energi samt VVS och fastighet. 

Byggbranschen satsar

Alla arbetsgivare inom byggsektorn ser kompetensförsörjning som en av de största utmaningarna, och Byggföretagen driver därför flera initiativ. Tillsammans med Installatörsföretagen har de tagit fram förslag på politiska åtgärder inom olika delar av det politiskt styrda skolsystemet för att underlätta för kompetensförsörjningen. Man driver också en arbetsgrupp tillsammans med Byggnads kring jämställdhet, integration och mångfald.

− Vi har även andra samarbeten med facken för att trygga kompetensförsörjningen, berättar Catharina Elmsäter-Svärd.

Attraktivitet handlar mycket om att behålla den arbetskraft man har, och då måste branschen vara attraktiv, sund och säker.

− Alla ska känna sig välkomna, man ska både söka sig till branschen och vilja stanna kvar, avslutar Catharina Elmsäter-Svärd. 

Mer information

Läs även Catharinas debattartikel i Dagens Industri.

Unga söker den perfekta chefen

Unga människor idag letar efter utveckling och en yrkesroll som möter deras önskemål och intressen. Dessutom söker de den perfekta chefen.