Förmåner och hälsa

Som medarbetare är du vår främsta tillgång och vi vill ta väl hand om dig. De förmåner du har som anställd ska bidra till att du känner dig delaktig, kan prestera och utvecklas samtidigt som du trivs och mår bra hos oss – länge.

Trivas och må bra

 • Peab Fritid
  Vi ser gärna att du engagerar dig för en aktiv fritid tillsammans med arbetskamraterna. I Peab Fritid finns ett brett utbud av aktiviteter inom motion, kultur och hobby. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag.

 • Företagshälsovård
  Företagshälsovården träffar du för att göra regelbundna hälsoundersökningar.

 • Kombinera arbete med familj
  Vi strävar efter att du ska kunna hitta din balans mellan privatliv och arbetsliv. Vi tycker att mammor och pappor ska ta chansen att vara föräldralediga när barnen är små.

 • Förmånslådan
  I det vi kallar Förmånslådan finns fler förmåner och erbjudanden med personalrabatt som du får ta del av när du börjar arbeta hos oss.

Trygg i Peab

 • Försäkringar
  Som medarbetare i Peab omfattas du av kollektivavtal, och det innebär bland annat att du är försäkrad i tjänsten. Utöver det finns ett frivilligt gruppförsäkringsprogram som du själv tecknar.

 • Arbetsmiljö
  Peab prioriterar ett aktivt arbetsmiljöarbete.

 • Vinstdelning
  I Peab omfattas samtliga anställda av ett vinstdelningsprogram. Går det bra för Peabkoncernen, ska våra medarbetare få del av detta.

Dela det här på:

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.

Peab Fritid

Peab Fritid är en del av Peabs hälsofrämjande arbete och en del i personalarbetet. Vi arbetar för att våra medarbetare ska trivas och må bra, för att på det sättet kunna utvecklas och prestera.