Ledarskap

Vi vill ha ledare som motiveras lika starkt av att få andra människor att växa, som av att utveckla affärerna och verksamheten. En bra ledare hjälper dig nå din fulla potential och måste hela tiden utvecklas själv.

Vi som leder Peab

Vi brukar säga att du är en ledare i Peab om du leder personer, processer och/eller projekt. Du måste alltså inte ha en traditionell chefsposition för att omfattas av vår ledarprofil.

  • Vi är modiga förebilder
  • Vi är ansvarsfulla entreprenörer
  • Vi låter människor växa
  • Vi förstår vår omvärld

Ledarutveckling

Våra ledarutvecklingsprogram har fyra nivåer med en gemensam bottenplatta där du utifrån Peabs kärnvärden och vårt "ledarspråk" får verktyg och modeller att använda i din ledarsituation. De nya kunskaperna omsätter du sedan utifrån dina utmaningar och verksamhetens krav tillsammans med kurskamrater och din egen chef. Du får utvecklas med andra ledare över organisationsgränser och nivåer. I takt med dina framsteg växer alla.

I filmerna nedan berättar regionchef Stellan Haraldsson och platschef Ebba Birging om sina erfarenheter av ledarutvecklingsprogrammet.