Rosvalla, Nyköping

Rosvalla Nyköping Eventcenter är en tilltalande mötesplats för alla och öppen stora delar av dygnet. Med sitt synliga läge nära vattnet och med den planerade utformningen är anläggningen vara en attraktion för flera målgrupper.

Anläggningen är utformad så att hallar och fria ytor lätt kan samnyttjas av olika idrottsdiscipliner. Utöver användning till idrottsverksamhet kan anläggningen användas till mässor, konferenser, kongresser och kulturella evenemang.

Generella hallar och fria ytor innebär att anläggningen kan möta framtida önskemål på ändring och komplettering av funktioner och aktiviteter. Den arkitektoniska idén är att de stora nya hallarna ger ett samlat, kraftfullt och arkitektoniskt intryck åt området. Kommunikationsstråk och gemensamma ytor som binder samman befintliga och nya byggnader funktionellt och arkitektoniskt bidrar också till att förstärka helhetsintrycket.

Runt eventområdet finns attraktiva byggrätter för etablering av bostäder, hotell, butiker och övrig service.
Läge

Rosvalla Nyköping ligger vid Stadsfjärden som är en havsvik. Stadsfjärden gränsar till stadsdelarna Rosenkälla och Brandholmen samt även till gymnasieområdet Tessin.
Regionalt läge

Nyköping är lätt att nå med E4 från de stora städer som ligger inom en tiomilsradie; Stockholm 60 min, Södertälje och Norrköping 40 min. Stockholm-Skavsta flygplats ligger i Nyköping. Inom en tiomils radie bor ca 1.800.000 personer.

Rosvalla, Nyköping

Kontakt

Jonny Lundqvist

Telefon: 0733-37 52 91

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.