Karl-Gunnar Karlsson

Affärsområdeschef Anläggning / Affärsområdeschef Industri

Innehav:
15.400 B-aktier
103.440 B-aktier via kapitalförsäkring1

1. Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall avseende rörlig lön och skall utfall av LTI-program, placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peab-aktier. Information om rörlig lön och LTI-program finns i Årsredovisningen, not 9.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.