Långsiktigt incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program.

För affärsplaneperioden 2021-2023 inrättades ett LTI-program med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. Programmet riktade sig till cirka 600 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävdes att den anställde kvarstod i anställning den 31 december 2023.

För ledande befattningshavare och verkställande direktören uppgick maximalt årligt utfall (exklusive sociala avgifter) till 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningshavare uppgick den övre gränsen (exklusive sociala avgifter) till 15-35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet placerades i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien alternativt utbetalas som kontant lön.

För 2022 och 2023 har ingen avsättning gjorts för LTI-programmet. För 2024 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar inrätta ett långsiktigt prestationsaktieprogram för medlemmar i koncernledningen samt övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Peabkoncernen (LTI 2024). Syftet med LTI 2024 är att koppla medarbetares belöning till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling och därmed premiera både aktieägare och berörda medarbetare. Ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelpersoner. LTI 2024 föreslås omfatta cirka 600 deltagare

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.