Styrelsen

På stämman 2022 beslutades att arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 1.200.000 kr (1.100.000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 600.000 kr (550.000).

För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 80.000 kr (75.000) för respektive ledamot i vardera utskott.

För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 165.000 kr (150.000) och till varje övrig ledamot med 80.000 kr (75.000).

Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 6.285.000 kr (5.775.000).