Peab bygger vidare i Larvik

Peab har fått i uppdrag att bygga vidare på etapp två och tre av Grandkvartalet i Larvik. Beställare är Grandkvartalet Eiendom och kontraktssumman uppgår till 167 miljoner norska kronor.

Efter nästan två års byggnation närmar sig Peab överlåtelse av 11 200 kvadratmeter lägenheter, kontorslokaler, hotell och ett nytt mötescenter.

Nu väntar byggetapp två och tre, som omfattar 50 lägenheter i två större flerbostadshus. En parkeringskällare kommer att byggas under och kommersiella ytor ska finnas i båda husen. Två av våningsplanen kommer att kopplas till bostäder och det tredje kommer att anslutas till hotellet från första byggskedet. Även mark- och utomhusarbeten ingår i entreprenaden.

– Det har varit ett spännande projekt i den första etappen och vi är glada att få gå vidare till nästa byggskede. För oss som samhällsbyggare är det här ett mycket viktigt projekt. Samarbetet med beställaren är bra, vilket är en förutsättning i ett så stort och komplext projekt, säger Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad. Byggstart beräknas till februari 2022 och färdigställande till september 2023.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2021.

Illustration: KB Arkitekter AS

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Terje Kaasa Larsen, regionchef Peab, +47 916 93 129

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Dela det här på: