Peab har avtalat om försäljning av hyresrätter och lokaler i Borås

Peab har tecknat avtal om försäljning av hyresrättsprojekt om 280 miljoner svenska kronor samt kommersiella lokaler om 40 miljoner svenska kronor i Borås till Vatne Property AS. Lokalerna och hyresrätterna kommer att frånträdas under 2022 respektive 2024.

Peab har tecknat avtal om försäljning av hyresrättsprojekt om totalt 110 lägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 280 miljoner svenska kronor samt kommersiella lokaler om 40 miljoner svenska kronor. Projektet är den sista delen av första etappen av Regementsstaden i Borås där äldre regementsbyggnader möter moderna bostäder i en ny framväxande stadsdel. Peab har utvecklat både hyresrätter och bostadsrättsföreningar samt kommersiella lokaler för att tillföra området lokal service, och kommer även fortsättningsvis att driva utvecklingen av kommande etapper med blandade upplåtelseformer av bostäder.

Hyresrättsprojektet har en total bostadsarea på 6 472 kvadratmeter och hyresrätterna ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras till det andra kvartalet 2022 och färdigställande till det andra kvartalet 2024. Projektet uppförs i egen balansräkning.

Lokalerna omfattar en fullt uthyrd kontorsfastighet samt fyra byggnader från regementstiden med bland annat vandrarhem, bageri/café och kontor. Lokalerna har en total uthyrbar area på 2 694 kvadratmeter.

– Vi är stolta över att som samhällsbyggare kunna utveckla Regementsstaden till en ny spännande stadsdel för Boråsborna. Den här affären är i linje med vår strategi att förädla platser av det här slaget och samtidigt bidra till våra andra affärsområden inom Peabkoncernen, säger Göran Linder, affärsområdeschef Projektutveckling, Peab.

Lokalerna kommer att frånträdas den 1 februari 2022 och hyresrätterna under andra det kvartalet 2024 i samband med färdigställande. Resultatavräkning sker vid frånträde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling, +46 73 333 94 22

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Dela det här på: