Första dag för handel i Peab utan rätt till utdelning av aktier i Annehem Fastigheter

Från och med idag handlas Peabs aktier utan rätt till utdelning av aktier i Annehem Fastigheter AB (publ) (”Annehem Fastigheter”). Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter var igår den 7 december.

Avstämningsdag för utdelning av aktier i Annehem Fastigheter är imorgon den 9 december. Första handelsdag med Annehem Fastigheters B-aktie på Nasdaq Stockholm är den 11 december 2020.

Peab höll den 12 november 2020 en extra stämma där aktieägarna beslutade att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Dela det här på: