Kommuniké från extra bolagsstämma i Peab

Idag den 12 november 2020 beslutades vid Peabs AB:s (”Peab”) extra bolagsstämma att samtliga aktier i Annehem Fastigheter AB (”Annehem Fastigheter”) ska delas ut till aktieägarna i Peab. På grund av risken för spridning av Covid-19 genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Annehem Fastigheter. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en (1) aktie i Peab medför rätt till en (1) aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i Peab att bestämma avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter. Avstämningsdagen beräknas infalla i nära anslutning till noteringen av B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm.

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Peabs webbplats, http://peab.se/extrastamma, senast torsdagen den 26 november 2020.

Annehem Fastigheter planerar att hålla en webbsänd kapitalmarknadsdag den 3 december 2020, förutsatt att erforderliga godkännanden avseende börsnoteringen har erhållits, dit investerare, analytiker och mediarepresentanter är välkomna. Där kommer Peabs vd Jesper Göransson att närmare beskriva bakgrunden till utdelningen av Annehem Fastigheter och Annehem Fastigheters vd Jörgen Lundgren och CFO Jan Egenäs kommer att beskriva bolagets verksamhet, strategi och mål. Presentationerna hålls på svenska. Anmälan till kapitalmarknadsdagen görs på www.annehem.se/investerare/.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Dela det här på: